Chevrolet Euro Service помош при патување

Дозволете му на Chevrolet Euro Service да го преземе воланот

Возете со тотална самодоверба 24/7. Доколку скршнете, Chevrolet Euro Service, прави сѐ за да ве врати на вашата дестинација, брзо и лесно. Тој е активен 36 месеци од регистрирањето на вашиот нов Chevrolet и оперира во повеќе од 40 европски земји, идеален е и доколку планирате одмор со возење.

Chevrolet Euro Service се грижи за:

  • Помош на пат, влечење и собирање на возила
  • Изнајмување автомобили, натамошно патување или враќање назад до дома, хотелско сместување
  • Испорака на резервни делови, банкарски аранжмани

Како функционира сервисот:

1. Пред патување, запишете ги телефонските броеви за итни случаи на Chevrolet Euro Service за земјите каде ќе патувате.

2. Доколку вашиот автомобил е во дефект, јавете се на соодветниот Euro Service број за итни случаи веднаш. Ве молиме имајте предвид дека: Euro Service не покрива трошоци за услуги и добра направени без претходно одобрение.

3. Седнете и дозволете му на Chevrolet да се погрижи за сѐ.